1

Pozvánka na výroční členskou schůzi

POZVÁNKA

TJ SOKOL KOSOŘICE – oddíl kopané
zve své členy a příznivce na výroční členskou schůzi, která se koná dne 26.6.2021 od 14.00 hod. v pohostinství na hřišti.

Program: Zahájení
  Volba mandátové komise, zapisovatele a ověřovatelů zápisu
  Zpráva o činnosti za rok 2020
  Zpráva mandátové komise
  Zprávy trenérů
  Zpráva o hospodaření
  Volby výboru TJ a revizní komise
  Diskuze
  Závěr – návrh usnesení VČS